top of page

TURKU ON MINULLE RAKAS KAUPUNKI

Haluan olla rakentamassa vastuullista, kestävää ja tulevaisuuteen katsovaa Turkua,

jossa jokainen turkulainen voi hyvin.

Turku on mahdollisuuksien kaupunki. Haluan, että Turku on jatkossakin yksi maamme johtavimmista kaupungeista niin kaupunkikehityksen kuin ympäristöasioiden huomioon ottamisessa kestävää taloudenpitoa unohtamatta.

Turkulaiset ovat itse Turun parhaita edunvalvojia ja tietävät, miten asiat kotikaupungissaan ja arjessaan ovat. Parannetaan siis turkulaisten vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä lähidemokratiaa ja kaupunkilaisten päätöksentekomahdollisuuksia.

Ennen kaikkea, otetaan vastuuta tulevaisuudesta ja tehdään aidosti vastuullisia tulevaisuusinvestointeja. Vain tulevaisuuteen katsomalla historiaa ymmärtämällä voidaan Turusta tehdä aidosti parempi kaupunki asukkailleen.

VASTUUTA TULEVAISUUDESTA

VASTUULLISUUS JA KESTÄVYYS EDELLÄ.

 

KESTÄVÄÄ KASVUA JA VASTUULLISTA TALOUDENPITOA

Vastuullisen ja kestävän taloudenpidon on oltava Turun kaupungin päätöksenteon ytimessä. Kuntaveroa ei saa nostaa. Kiinnitetään enemmän huomiota investointien ja rakennushankkeiden määrään ja laatuun. Jokainen uusi rakennusurakka ei voi paisua yli budjetin ja määräajan.

VASTUULLISUUS TULEE OTTAA MYÖS YMPÄRISTÖN JA ILMASTON KANNALTA

Tulevaisuuden kannalta ympäristöstä huolehtiminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen ovat kaksi tärkeintä haastetta, jotka meidän on ratkaistava tulevaisuuden kannalta.

 

Turulla on yksi maailman kovimmista hiilineutraaliuteen tähtäävä ohjelma, pidetään sen saavuttamisesta kiinni. Otetaan kaupungin päätöksenteossa myös entistä vahvemmin huomioon nykyhetken ja tulevaisuuden haasteet ilmastonmuutoksen kannalta.

"Kestävän taloudenpidon ja ympäristön kannalta vastuullisten päätösten tulee

olla päätöksenteon ytimessä."

VASTUUTA TULEVAISUUDESTA

TURVALLINEN JA HELPPO ARKI

KUULUU JOKAISELLE.

Kunnan perustehtävä on turvata asukkailleen turvallinen ja helppo arki.

Tämä lähtee liikkeelle arjen pienistä asioista aina kulkuyhteyksistä koulutukseen ja työssäkäyntiin sekä vapaa-ajan mahdollisuuksiin. Tehdään turkulaisten arjesta helpompaa.

PARANNETAAN KULKUYHTEYKSIÄ JA

TEHDÄÄN FIKSUA KAUPUNKISUUNNITTELUA

Nummesta Pansioon ja Portsaan, Paattisilta Kakskertaan. Turku erottuu edukseen lyhyillä ja kohtuullisilla välimatkoilla. Matkat taittuvat helposti pyörällä ja kävelleen, joten parannetaan pyöräteitä ja kevyenliikenteen kulkumahdollisuuksia keskustassa ja muihin seutukuntiin.

Helppojen kulkureittien lisäksi fiksut ratkaisut kaupunkisuunnittelussa parantavat kaupunkilaisten hyvinvointia. Kaupunkialue on mahdollista toteuttaa niin, että kävelijät, pyöräilijät, joukkoliikenne ja autoilijat voivat kaikki liikkua helposti. Taataan jatkossakin jokaiselle mahdollisuus valita oma kulkuvälineensä.

VASTUUTA TULEVAISUUDESTA

MIELENTERVEYSPALVELUITA

ON PARANNETTAVA.
 

MIELENTERVEYSPALVELUT ON SAATAVA KUNTOON

Helpotetaan mielenterveyspalveluihin pääsyä. Jokaisella turkulaisella on oltava

mahdollisuus saada hoitoa inhimillisessä ajassa, jos sitä tarvitsee.

 

Toteuteaan terapiatakuu ja panostetaan entistä enemmän matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin. Kiinnitetään myös huomiota nuorten

mielenterveyspalveluihin ja toteutetaan nuorten hyvinvointiloikka.

"Mielenterverveyspalvelut on saatava kuntoon. On kohtuutonta,

että niihin joutuu jonottamaan aivan liian pitkään,

kun palveluita olisi tuotettavissa kaupunkilaisten tarpeisiin."

VASTUUTA TULEVAISUUDESTA

OPISKELIJAT OVAT

TÄRKEÄ OSA TURKUA.
 

Turku on vahva opiskelijakaupunki, jossa opiskelijat sekä näkyvät, että kuuluvat. Parannetaan opiskelijoiden elämää Turussa ja kannustetaan yrityksiä tarjoamaan enemmän palveluita ja tuotteita opiskelijahintaan. Tehdään Turusta Suomen suurin opiskelijakaupunki.

PARANNETAAN OPISKELIJOIDEN MAHDOLLISUUKSIA TURUSSA,

JOTTA HE MYÖS JÄÄVÄT TÄNNE VALMISTUMISEN JÄLKEEN.

Lisätään opiskelijoiden ja yritysten yhteistyötä, jotta opiskelijat myös jäävät Turkuun. Silta työelämään vahvistuu ja työkokemusta karttuu. Juuri perustettu teknillinen tiedekunta Turun yliopistossa on hyvä askel eteenpäin siihen, että myös tekniikan alan yritykset sijoittuisivat enemmän Turkuun.

"Tehdään Turusta Suomen suurin opiskelijakaupunki."

VASTUUTA TULEVAISUUDESTA

DEMOKRATIA.

LÄHIDEMOKRATIALLA LISÄTÄÄN KAUPUNKILAISTEN VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUKSIA

Turkulaiset ovat Turun parhaita edunvalvojia ja tietävät,

miten asiat kotikaupungissaan ovat.

 

Parannetaan turkulaisten vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä lähidemokratiaa.

Osallistavasta budjetoinnista on tullut Turusta hyvää palautetta, joten sen rinnalle voitaisiin ottaa myös muita kansalaisia osallistavia lähidemokratian muotoja.

Vahvistetaan myös nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja nuorisovaltuuston toimintamahdollisuuksia.

"Turkulaiset tietävät parhaiten, miten asiat kotikaupungissaan ovat."

 

TURKU ON MAHDOLLISUUKSIEN KAUPUNKI,

TEHDÄÄN SIITÄ ENTISTÄ

MAHDOLLISTAVAMPI.

Turku tunnetaan edelläkävijänä monella saralla, tehdään Turusta vieläkin vaikuttavampi kaupunki Itämeren alueella!

Paavo Nurmi Games järjestetään Turussa, pyritään saamaan toinen suuri urheilutapahtuma Turkuun.

Turku tunnetaan kulttuuripääkaupunkina. Annetaan kulttuurin kukoistaa ja mahdollistetaan sen toteuttamista paremmin.

Turulla on yksi maailman kovimmista hiilineutraaliuteen tähtäävä ohjelma, pidetään sen saavuttamisesta kiinni.

"Mahdollistaminen on parasta tasa-arvoa."

KUNTAVAALIT: Issues
bottom of page